18 de gener 2013

VOLUNTARIAT / VOLUNTEERING

El voluntariat forma part integral del nostre projecte. El voluntari aporta un plus de qualitat en la relació de proximitat. És per aquest motiu que la presència de voluntaris a la llar o taller és d'un gran valor.

 Volunteering is an integral part of our project. The volunteer provides extra quality in the close relationship. This is why the presence of volunteers at home or workshop is a great value.

Ves als diferents apartats de Voluntariat (en el menú de l'esquerra) per a més informació !!
For more information, go to the different sections of Volunteering (in the menu, on the left) !!


VOLUNTARI@S DE LLARGA ESTADA:1 comentari: