26 de maig 2016

TIPUS DE VOLUNTARIAT / VOLUNTEERING

El voluntariat forma part integral del nostre projecte. La persona voluntària aporta un plus de qualitat en la relació de proximitat. És per aquest motiu que la presència de voluntaris/es a la llar i taller és d'un gran valor. 
Volunteering is an integral part of our project. The volunteer brings a plus of quality for a closer relationship. It is for this reason that the presence of volunteers at home and in the workshop is invaluable.


Tenim diferents línies de col·laboració: 

VOLUNTARIAT DE LLARGA ESTADA i CONVIVÈNCIA: la filosofia de les Comunitats de L’Arca, amb qui estem federats, te com a objectiu oferir un model d’atenció individualitzada a les persones amb discapacitat intel·lectual, dins d’un estil de vida familiar. Per això fomenta el voluntariat amb la idea de potenciar tres valors: millorar la qualitat de vida de les persones acollides, fomentar la solidaritat i l’amistat amb altres comunitats de l’Arca i potenciar  vincles entre joventut i serveis d’integració social.
Durant l’any rebem voluntaris de la resta d’Europa, ja sigui a través de les altres comunitats, altres entitats de voluntariat o a través del Cos Europeu de Solidaritat- Programa Erasmus+ de la UE.
Acceptem estades de minim 3 mesos, tot i que preferim estades de 6, 9 mesos o 1 any (en casos especials, podem considerar visites per estades més curtes). La vida a la llar queda enriquida amb nous membres dins de la família i nous horitzons.
Tenim un equip regular de 6 persones voluntàries d'estada.
VOLUNTARIAT LOCAL: Oferim a totes les persones amb inquietuds socials la possibilitat de fer voluntariat a les nostres llars i Centre Ocupacional. En aquests moments tenim un equip de 16 persones voluntàries locals, les quals comparteixen diferents moments i activitats. És un dels suports més importants per millorar la qualitat de vida dels nostres usuaris. Al llarg de l’any es realitzen reunions que serveixen per coordinar-nos i compartir una formació més amplia respecte a la realitat de la persona amb discapacitat intel·lectual, la forma de treballar de la nostra entitat i els valors que ens guien de l’Arca Internacional.FAMILIES I PERSONES COL·LABORADORES D'ACOLLIDA:  Per a totes aquelles persones que viuen amb nosaltres i que no tenen lligams familiars  o per aquelles persones que simplement desitgen tenir els seus amics fora de la Comunitat, ens comprometem a fomentar i facilitar les relacions que poden anar molt més enllà d’una activitat concreta. Les famílies i persones d’acollida donen l’opció als nostres usuaris de poder gaudir de caps de setmana lliure i vacances fora de la llar, un àpat fora de casa o alguna activitat amb altres persones. Per a les persones amb discapacitat, les famílies d’acollida i amics passen a ser un referent molt important, i un suport per la seva vida privada, eixamplant la seva xarxa social.

  


 FRAMEWORK PROJECT FOR VOLUNTEER SERVICE

The organization was founded in 1977 to provide people with mental disabilities a reliable, secure and comfortable place to develop their skills and autonomy and to live as in a family.
The Comunitat Els Avets is part of the International Federation of L'Arche Communities, www.larche.org, for people with intellectual disabilities, which currently includes more than 150 communities around the world.
These organizations share a common vision:

the disabled person reveals some extraordinary gifts to a society that often lacks of authentic and genuine relationships. The simplicity in the live of the person with intellectual disability is a model of consistency with our ideals. The L'Arche's Communities are intending to become places where people's life can be developed in all areas, including accompanying aspects of spiritual growth, with full respect for individuality within the plurality of religious and spiritual beliefs.
The community regular activities are in the workshop and into the two homes (Els Avets and L'Olivera).

VOLUNTEERS 
We understand volunteering as an integral and basic part of our project. Free relationships established between volunteers, persons with intellectual disabilities, professional workers, families and friends are a source of enrichment and growth for everybody.

All our communities (International Federation of L'Arche Communities) are welcoming volunteers who live and share their life with people with disabilities, during different periods. We accept commitments of minimum 3 months, but better 6 months to 1 year (in special cases, we can consider visits for shorter periods). Some of our volunteers are financed by the European Solidarity Corps, Erasmus+ program of the EU.

We have a large team of professionals that supports core members and volunteers. Volunteers are basic to achieve a better and individualized suport, adapted to the particular needs of each handicapped person, depending on their age and characteristics. The presence of volunteers allow persons with intellectual disabilities to participate more autonomously and independently and to enhance their social integration.

We have a regular team of 6-7 Long Term, living-in, Volunteers coming from different countries. 

1 comentari: