18 de gener 2013

QUI SOM? - ABOUT US

La comunitat els Avets és una entitat sense afany de lucre dedicada a l’atenció integral de persones adultes amb discapacitat intel·lectual.

La comunitat està federada a DINCAT (discapacitat intel·lectual de Catalunya)  i és membre de la Federació Internacional de l’Arca.

Oferim a les persones amb discapacitat intel·lectual un lloc de vida i de treball digne on puguin viure amb una bona qualitat de vida.

Per tal d’oferir aquest servei, tenim un equip humà capacitat i professional en els diferents àmbits d’actuació i d’acompanyament de la persona. Actualment som un equip de vint professionals contractats.
També es mouen, a l’entorn de les persones amb discapacitat, un gran equip de voluntaris locals, famílies d’acollida i joves internacionals que venen a fer una experiència de convivència i solidaritat.


The Els Avets community is a non-profit organization dedicated to the care of adults with intellectual disabilities in all aspects of their lives.


The community is federated to DINCAT (Federations for intellectual disability of Catalonia) and is a member of the International Federation of L'Arche. 

We offer people with intellectual disabilities a place of dignified live and work where they can build a good quality of life.

To offer this service, we have a qualified and professional team in all the different areas of action and support of the person. We are currently a team of twenty professionals. There is also a great team of local volunteers, host families and volunteers who live living an experience of coexistence and solidarity with people with disabilities.


Comunitats de l’Arca
Els Avets és membre de la Federació internacional de les Comunitats de l’Arca fundades per Jean Vanier el 1964 al poble de Trosly (França) www.jean-vanier.org. En l’actualitat la Federació agrupa  131 comunitats i està arrelada en els cinc continents.
La participació dins la Federació aporta a les persones amb discapacitat intel·lectual, als educadors i voluntaris una visió molt més àmplia de la realitat d’aquest col·lectiu i una solidaritat entre les diferents comunitats. Les trobades internacionals, els intercanvis i materials publicats des dels diferents països, aporten una gran riquesa i un intercanvi cultural i relacional molt important.


Identitat i Missió (Comunitats de l’Arca)

La nostra identitat

Junts, tinguem o no una discapacitat intel·lectual, compartim la nostra vida en comunitats dins d’una federació internacional.

Les relacions mútues i la confiança en Déu són el cor del nostre compromís.

Afirmem el valor únic de cada persona i la necessitat els uns dels altres.

La nostra missió

Donar a conèixer els dons de les persones amb discapacitats que han estat revelats mitjançant una convivència transformadora.

Acceptar el compromís des de les nostres diverses cultures, per treballar junts cap a una societat més humana.

Fer comunitat inspirant-nos en els valors essencials de la nostra història  per respondre a les necessitats canviants dels nostres membres.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada