07 d’octubre 2013

PROCÉS D'AVALUACIÓ DE LA QUALITAT

Hem iniciat un procés d'avaluació de la qualitat que té per objectiu la reflexió interna per poder-nos certificar per cumplir els requisits de la gestió del serveis d'àmbit públic. El resultat final será un pla de millora basat en l'anàlisi de 22 temes de la nostra entitat. Hem escollit fer aquest procés amb FEAPS  (Confederació Espanyola d'Organitzacions amb favor de les persones amb discapacitat Intel.lectual). Aquest procés es basa en l'anàlisi de 22 dimensions de la qualitat de vida de les persones acollides, la gestió i l'ètica que han de valorar un equip d'autoavaluació dirigit per la responsable de qualitat, Sílvia Betrán. Aquest equip està format per 9 persones dels diferents àmbits de la nostra comunitat i una persona de suport al representant de les persones acollides:

 • Responsable: Sílvia Betrán
 • Junta: Isabel Pérez
 • Equip directiu: Ramon Ribas
 • Taller: Roser Blàzquez
 • Llar Olivera: Vito Murciano
 • Llar Avets: Rosa Puga
 • Acollits: Jesús Rodríguez
 • Famílies: Lourdes Batlle
 • Voluntariat: Laura Camí
 • Persona de Suport: MªTeresa Puig
 • Què fem sobre el tema que parlem
 • Què no fem o trobeu a faltar
 • Què podem fer per millorar
 • El debat mensual en la Reunió Comunitària de debat dels dimarts (1 dimarts al mes)
 • Les reunions d'equips, de voluntariat i de junta
 • Via mail o telèfon amb el vostre representant
 • Via mail o telèfon amb la Sílvia o Ramon


Aquest equip es reunirà el primer dilluns de cada mes per obrir la recollida d'opinions sobre dos temes per tornar a la reunió del mes següent amb respostes a tres preguntes:
Per possibilitar la participació de totes les persones de la comunitat, cada mes s'enviarà un informe sobre els dos temes a debatre, que també penjarem en el blog. A partir d'aquí esperem i comptem amb la vostra participació per qualsevol de les següents vies:                                                                      
L'equip d'autoavaluació posarà en comú les diferents aportacions arribant a un consens, que també us farem arribar i penjarem al blog. I al final dels 22 temes, al darrer trimestre del 2014, extrauran la proposta de prioritats per elaborar el mandat de la comunitat pels propers anys.

Comptem amb tots plegats.

Els 22 temes  sobre els que reflexionarem son:


Dilluns 15 de desembre del 2014, es va reunir l’equip d’autoavaluació compost pels representants dels diferents equips (Llar Els Avets, Llar l’Olivera, Taller, Famílies, Voluntaris, Persones acollides i Patronat), amb l’absència excusada dels representants de famílies i voluntariat.
Prèviament cada equip havia consensuat les 5 prioritats que proposava (en total van participar en el procés de propostes de priorització 47 persones) i en el conjunt de tota la comunitat van quedar com a prioritàris els següents temes:
Ara l’equip directiu elaborarà els plans de treball per fer-los possibles en els propers anys, i us ho farem arribar.


Atentament: Ramon Ribas

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada